นพ. อภิชาติ พิศาลพงศ์

นพ. อภิชาติ พิศาลพงศ์

ความเชี่ยวชาญ:
Family Medicine, Neurology
ภาษา:
English, Thai

ตารางออกตรวจ

Monday
20 Jan
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Tuesday
21 Jan
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Wednesday
22 Jan
Neuroscience Center 2
14:00 - 17:00
Thursday
23 Jan
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
Friday
24 Jan
Saturday
25 Jan
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Sunday
26 Jan
Monday
27 Jan
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Tuesday
28 Jan
Wednesday
29 Jan
Neuroscience Center 2
14:00 - 17:00
Thursday
30 Jan
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
Friday
31 Jan
Saturday
01 Feb
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Sunday
02 Feb
Monday
03 Feb
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Tuesday
04 Feb
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Wednesday
05 Feb
Neuroscience Center 2
14:00 - 17:00
Thursday
06 Feb
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
Friday
07 Feb
Saturday
08 Feb
Sunday
09 Feb
Monday
10 Feb
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Tuesday
11 Feb
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Wednesday
12 Feb
Neuroscience Center 2
14:00 - 17:00
Thursday
13 Feb
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
Friday
14 Feb
Saturday
15 Feb
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Sunday
16 Feb
Monday
17 Feb
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Tuesday
18 Feb
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Wednesday
19 Feb
Neuroscience Center 2
14:00 - 17:00
Thursday
20 Feb
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
Friday
21 Feb
Saturday
22 Feb
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Sunday
23 Feb
Monday
24 Feb
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Tuesday
25 Feb
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Wednesday
26 Feb
Neuroscience Center 2
14:00 - 17:00
Thursday
27 Feb
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
Friday
28 Feb
Saturday
29 Feb
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Sunday
01 Mar
Monday
02 Mar
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Tuesday
03 Mar
Wednesday
04 Mar
Neuroscience Center 2
14:00 - 17:00
Thursday
05 Mar
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
Friday
06 Mar
Saturday
07 Mar
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Sunday
08 Mar
Monday
09 Mar
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Tuesday
10 Mar
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Wednesday
11 Mar
Neuroscience Center 2
14:00 - 17:00
Thursday
12 Mar
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
Friday
13 Mar
Saturday
14 Mar
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Sunday
15 Mar
Monday
16 Mar
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Tuesday
17 Mar
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Wednesday
18 Mar
Neuroscience Center 2
14:00 - 17:00
Thursday
19 Mar
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
Friday
20 Mar
Saturday
21 Mar
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Sunday
22 Mar
Monday
23 Mar
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Tuesday
24 Mar
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Wednesday
25 Mar
Neuroscience Center 2
14:00 - 17:00
Thursday
26 Mar
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
Friday
27 Mar
Saturday
28 Mar
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Sunday
29 Mar
Monday
30 Mar
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
กรุณาเลือกวันและเวลาเพื่อทำการนัดหมาย