นพ. อภิชาติ พิศาลพงศ์

นพ. อภิชาติ พิศาลพงศ์

Specialty:
Family Medicine, Neurology
Languages:
English, Thai

Clinic Hours

พุธ
05 ส.ค.
พฤหัสบดี
06 ส.ค.
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
ศุกร์
07 ส.ค.
เสาร์
08 ส.ค.
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
อาทิตย์
09 ส.ค.
จันทร์
10 ส.ค.
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
อังคาร
11 ส.ค.
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
พุธ
12 ส.ค.
พฤหัสบดี
13 ส.ค.
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
ศุกร์
14 ส.ค.
เสาร์
15 ส.ค.
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
อาทิตย์
16 ส.ค.
จันทร์
17 ส.ค.
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
อังคาร
18 ส.ค.
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
พุธ
19 ส.ค.
พฤหัสบดี
20 ส.ค.
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
ศุกร์
21 ส.ค.
เสาร์
22 ส.ค.
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
อาทิตย์
23 ส.ค.
จันทร์
24 ส.ค.
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
อังคาร
25 ส.ค.
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
พุธ
26 ส.ค.
พฤหัสบดี
27 ส.ค.
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
ศุกร์
28 ส.ค.
เสาร์
29 ส.ค.
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
อาทิตย์
30 ส.ค.
จันทร์
31 ส.ค.
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
อังคาร
01 ก.ย.
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
พุธ
02 ก.ย.
พฤหัสบดี
03 ก.ย.
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
ศุกร์
04 ก.ย.
เสาร์
05 ก.ย.
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
อาทิตย์
06 ก.ย.
จันทร์
07 ก.ย.
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
อังคาร
08 ก.ย.
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
พุธ
09 ก.ย.
พฤหัสบดี
10 ก.ย.
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
ศุกร์
11 ก.ย.
เสาร์
12 ก.ย.
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
อาทิตย์
13 ก.ย.
จันทร์
14 ก.ย.
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
อังคาร
15 ก.ย.
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
พุธ
16 ก.ย.
พฤหัสบดี
17 ก.ย.
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
ศุกร์
18 ก.ย.
เสาร์
19 ก.ย.
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
อาทิตย์
20 ก.ย.
จันทร์
21 ก.ย.
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
อังคาร
22 ก.ย.
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
พุธ
23 ก.ย.
พฤหัสบดี
24 ก.ย.
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
ศุกร์
25 ก.ย.
เสาร์
26 ก.ย.
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
อาทิตย์
27 ก.ย.
จันทร์
28 ก.ย.
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
อังคาร
29 ก.ย.
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
พุธ
30 ก.ย.
พฤหัสบดี
01 ต.ค.
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
ศุกร์
02 ต.ค.
เสาร์
03 ต.ค.
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
อาทิตย์
04 ต.ค.
จันทร์
05 ต.ค.
อังคาร
06 ต.ค.
พุธ
07 ต.ค.
พฤหัสบดี
08 ต.ค.
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
ศุกร์
09 ต.ค.
เสาร์
10 ต.ค.
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
อาทิตย์
11 ต.ค.
จันทร์
12 ต.ค.
อังคาร
13 ต.ค.
พุธ
14 ต.ค.
พฤหัสบดี
15 ต.ค.
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
ศุกร์
16 ต.ค.
เสาร์
17 ต.ค.
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
อาทิตย์
18 ต.ค.
จันทร์
19 ต.ค.
อังคาร
20 ต.ค.
พุธ
21 ต.ค.
พฤหัสบดี
22 ต.ค.
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
ศุกร์
23 ต.ค.
เสาร์
24 ต.ค.
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
อาทิตย์
25 ต.ค.
จันทร์
26 ต.ค.
อังคาร
27 ต.ค.
พุธ
28 ต.ค.
พฤหัสบดี
29 ต.ค.
Neuroscience Center 2
09:00 - 12:00
ศุกร์
30 ต.ค.
Please select the time to book an appointment