แพ็กเกจรายการตรวจพิเศษ รพ. มะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ

เริ่มต้นที่ :
3,300 THB
ใช้ได้ถึง :
31/08/2021

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • ราคานี้ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทย (Thais) และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองไทย (Expatriates) เท่านั้นและใช้บริการ ได้ที่ รพ. มะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2564
  • ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์ตรวจรักษา