มะเร็งศีรษะและลำคอ

ข้อเท็จจริง

มะเร็งของศีรษะและลำคอ หมายถึง มะเร็งที่เกิดขึ้นบริเวณทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจส่วนบนและบริเวณคอ พูดง่าย ๆ ก็คือ มะเร็งของหู คอ จมูก นั่นเอง บางตำแหน่งเราสามารถเห็นได้ยาก เช่น มะเร็งช่องปาก, มะเร็งช่องหู หรือกรณีของต่อมธัยรอยด์ หรือ ต่อมน้ำลาย ที่โตผิดปกติ ก็สามารถที่จะมองเห็น และทำการพิสูจน์ว่าเป็นมะเร็งหรือไม่ ได้ไม่ยาก แต่จะมีมะเร็งบางตำแหน่งที่อาจจะตรวจหายากขึ้น ต้องใช้ความชำนาญ และอาจจะต้องใช้วิธีการตรวจพิเศษบางอย่างช่วย เช่น มะเร็งในจมูก, มะเร็งโพรงหลังจมูก, มะเร็งกล่องเสียง เป็นต้น

สาเหตุของโรค

ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญมาจากการสูบบุหรี่ ไม่ว่าจะสูบเอง หรือคนใกล้ตัวสูบแล้วเราสูดหายใจเข้าไป และการดื่มสุรา สมัยก่อนการเคี้ยวหมากร่วมกับใบยาสูบก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งศีรษะและลำคอได้ แต่ปัจจุบันพบน้อยลง นอกจากนั้นพันธุกรรมก็อาจมีส่วนด้วยเช่นกัน

อาการ

  1. อาการทางจมูก และโพรงหลังจมูก เช่น มีอาการคัดแน่นจมูกตลอดเวลา เป็นมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะถ้าป็นข้างเดียว มีกลิ่นเหม็นในจมูก น้ำมูก หรือเสมหะปนเลือดติดต่อกันหลายวัน หูอื้อข้างเดียว โดยเฉพาะถ้าไม่มีอาการของหวัด หรือไซนัสร่วมด้วย ปวดร้าวไปที่หูเวลากลืน
  2. เสียงแหบ เป็นมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยไม่มีอาการของการติดเชื้อทางเดินหายใจ ไม่ได้เกิดตามหลังการใช้เสียงดังหรือตะโกน หายใจไม่สะดวก อาจจะมีอาการกลืนแล้วสำลักร่วมด้วย
  3. กลืนอาหารแล้วเจ็บ โดยเฉพาะปวดร้าวไปหู เจ็บคอเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุ
  4. มีก้อนที่คอโตขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนมากมักจะไม่มีอาการปวด

การตรวจวินิจฉัย

ศูนย์หู คอ จมูก โรงพยาบาลกรุงเทพ มีเทคโนโลยีการวินิจฉัยโรคมะเร็งศรีษะและลำคอ โดยใช้กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจส่วนบนแบบชนิดโค้งงอได้ (Fiberoptic Laryngoscope) ระบบ High Definition ที่มีคุณสมบัติในการค้นหาความผิดปกติของเส้นเลือดและชั้นผิวเนื้อเยื่อ ที่สามารถบ่งบอกถึงการเกิดมะเร็งได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นด้วยการใช้แสงชนิดพิเศษ NBI (Narrow Band Imaging) ปัจจุบันผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งศีรษะและลำคอ มักมาพบแพทย์เมื่อโรคลุกลามไปมากแล้ว ทำให้การรักษายุ่งยากขึ้นและผลการรักษาก็จะไม่ดีเท่าที่ควร มีเพียง 1 ใน 3 เท่านั้นที่มาพบแพทย์ตั้งแต่แรก ๆ ดังนั้นการที่มาตรวจตั้งแต่แรก ๆ ที่มีอาการดังกล่าวข้างต้น จะช่วยป้องกันการแพร่กระจายและทำให้การรักษาได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

สอบถามเพิ่มเติม

ที่ ศูนย์โรคหู คอ จมูก กรุงเทพ ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ โทร. 0-2310-3010, 02-310-3188 หรือ โทร.1719 Email: [email protected]