ศูนย์เต้านมวัฒโนสถให้บริการตรวจคัดกรอง

ข้อมูลเบื้องต้น

เนื่องจากข้อมูลทางสถิติที่ผ่านมาพบว่าจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมได้มีการเพิ่มจำนวนขึ้นทั้งทั่วโลกและในประเทศไทย โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์เต้านม” ขึ้นเพื่อให้การดูแลเฉพาะทางในด้านสุขภาพเต้านมของผู้หญิงทุกวัย ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเต้านมโดยเฉพาะ ทั้งศัลยแพทย์ รังสีแพทย์ วิสัญญีแพทย์ อายุรแพทย์โรคมะเร็งและพยาบาลที่พร้อมให้ให้คำแนะนำในการตรวจวินิจฉัย ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในการค้นหามะเร็ง ตลอดจนการรักษาโดยแพทย์สหสาขา รวมทั้งการติดตามผลการรักษาทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยผู้ป่วยจะได้รับการรักษาครอบคลุมทุกระยะของมะเร็งเต้านมด้วยมาตรฐานเดียวกันกับระดับเวิล์ดคลาส โดยการรับรองคุณภาพจากสถาบัน JCI ประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากมะเร็งเต้านมสามารถรักษาให้หายขาดได้หากตรวจพบในระยะแรกๆ ศูนย์เต้านม รพ. วัฒโนสถ จึงมุ่งหวังให้ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจหามะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มแรกที่ยังไม่มีอาการแสดง เพื่อเพิ่มทางเลือกและโอกาสในการรักษาให้หายขาดและสงวนเต้านมไว้ให้ได้มากที่สุด ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการที่ศูนย์เต้านมจะมีการค้นพบมะเร็งได้เร็วขึ้นด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้ มีการรณรงค์เพื่อให้มีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยคัดกรองเมื่อถึงอายุที่มีความเสี่ยงคือ 40 ปีขึ้นไป บุคคลที่ครอบครัวมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ควรเข้ารับตรวจคัดกรองให้เร็วขึ้น ความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านม ทางศูนย์เต้านมได้จัดให้มีระบบการติดตามผู้ป่วย เพื่อให้เกิดการตรวจคัดกรองอย่างต่อเนื่อง

บริการและการรักษาที่ศูนย์เต้านมวัฒโนสถ

 • ให้บริการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยมะเร็งเต้านม ด้วยการทำ Digital Mammogram และ Ultrasound
 • ให้บริการตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น
  • การตัดชิ้นเนื้อเพื่อพิสูจน์โดยใช้ปืนตัด อัตโนมัติ (Core Biopsy)
  • การเจาะดูดน้ำออก (Aspirate)
  • การนำวิถีด้วยเข็มเพื่อบอกตำแหน่งของมะเร็งก่อนที่จะทำการผ่าตัด เพื่อความแม่นยำ (Needle Localization)
  • การฉีดสีเพื่อเอกซเรย์ดูความผิดปกติของท่อน้ำนม (Ductogram)
  • การเจาะชิ้นเนื้อด้วยเข็มเล็กเพื่อพิสูจน์ (Fine Needle Aspiration)
 • การตรวจรักษาและผ่าตัด โดยศัลยแพทย์ด้านเต้านมร่วมกับการรักษาต่อเนื่องด้วยการฉายแสงและยาเคมีบำบัด โดยแพทย์รังสีรักษา และอายุรแพทย์เฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง

ความแตกต่างที่ได้รับเมื่อมาที่ศูนย์เต้านมวัฒโนสถ

 • ศุนย์เต้านมมุ่งเน้นการให้บริการแบบ One Stop Service ซึ่งจะให้บริการตรวจรักษามะเร็งเต้านมครบทุกด้าน ด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับโลก
 • มีระบบการตรวจสอบคุณภาพด้านการให้บริการและการประชุมระหว่างทีมแพทย์ที่ให้การรักษาผู้ป่วย (Tumer Conference)
 • ภายใต้การรักษาที่มีประสิทธิภาพ เราคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก (Patient Safety Awareness) โดยทุกขั้นตอนการรักษา ผู้ป่วยและญาติจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
 • คำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (Quality of Life) โดยพยายามเก็บรักษาเต้านม (Conservative Breast Surgery) (Link)ไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และการเสริมสร้างเต้านมใหม่ (Reconstruction) ด้วยการตัดเต้านมออกแล้วทำเต้านมใหม่ทันทีในครั้งเดียวกัน ทำให้หน้าอกมีขนาดเท่ากันทั้ง 2 ข้าง ช่วยให้คุณภาพชีวิตและภาพลักษณ์ของผู้ป่วยดีขึ้น
 • การวางแผนติดตามการรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องหลังจากเข้ารับการผ่าตัดรักษา, การฉายแสง และการให้ยาเคมีบำบัด โดยมีพยาบาลเฉพาะทางที่พร้อมให้คำแนะนำและปรึกษาปัญหาด้านการรักษา รวมทั้งสภาพจิตใจตลอด 24 ชั่วโมง

การให้คำปรึกษาเพื่อเป็นทางเลือก Second Opinion

 1. ที่ศูนย์เต้านมฯ ยึดถือว่าสุดท้ายผู้ป่วยต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพราะฉะนั้นเราจะให้ข้อมูลทั้งหมดพร้อมคำแนะนำ แล้วให้ผู้ป่วยและญาติเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวผู้ป่วยเอง
 2. ผู้ป่วยมีสิทธิ์ที่จะปรึกษา Second Opinion หากต้องการปรึกษาที่ รพ. อื่นๆ นั้น เราพร้อมจะให้คำแนะนำเพื่อความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติ

คำแนะนำสำหรับการดูแลเต้านม

ในขณะนี้ยังไม่พบวิธีการป้องกันมะเร็งเต้านมที่ได้ผล แต่การตรวจหามะเร็งเต้านมในระยะแรก จะสามารถทำให้ผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจ และมีโอกาสหายขาดสูงหรือมีการกลับมาเป็นซ้ำได้น้อย

 • ตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำทุกเดือน
 • ตรวจเต้านมด้วยแพทย์หรือบุคลากรผู้เชี่ยวชาญปีละครั้ง
 • ตรวจเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมปีละครั้งในสตรีอายุ 40 ปีขึ้นไป